Отчеты по программам за 2021 г.

Постановления по Муниципальным программам за 2021 год

Отчеты по программам за 2020 г.

Постановления по Муниципальным программам за 2020 год

Отчеты по программам за 2019 г.

Постановления по Муниципальным программам за 2019 год

Постановления по целевым программам за 2018 г.

Отчеты по целевым программам за 2018 г.

Отчеты по целевым программам за 2017 г.

Отчеты по целевым программам за 2016 г.

Отчеты по целевым программам за 2015 г.

Отчеты по целевым программам за 2014 г.

Отчеты по целевым программам за 2013 г.

Отчеты по целевым программам за 2012 г.

Отчеты по целевым программам за 2011 г.

Постановления по целевым программам за 2017 г.

Постановления по целевым программам за 2016 г.

Постановления по целевым программам за 2015 г.

Постановления по целевым программам за 2014 г.

Постановления по целевым программам за 2013 г.

Постановления по целевым программам за 2012 г.

Постановления по целевым программам за 2011 г.

Постановления по целевым программам за 2010 г.

Целевые программы